Sikkerhetskurs For It I Raufoss 2022

Sjølovens § 15 annet ledd, gjelder reglene i § 18 om bekreftelse av underskrift tilsvarende her for fullmaktsgivende underskrift. Oversettelsen skal være bekreftet av translatør som er autorisert av norsk myndighet. Jeg ser absolutt ingenting i din argumentasjon som...
Call Now Button